Tag: บริษัทซื้อขายที่ดิน

บริษัทซื้อขายที่ดิน

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนซื้อขายที่ดินสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนซื้อขายที่ดิน

ที่ดินคือทรัพย์สินที่จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามกาลเวลา ทั้งยังนำไปพัฒนาต่อยอดให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นได้อีกโดยไม่ต้องรอเวลาก็ได้เช่นกัน ดังนั้น การซื้อที่ดินมาเพื่อขายต่อ หรือ การนำเอาที่ดินที่มีอยู่แล้วจากมรดกไปขายต่อ จึงสามารถทำกำไรได้อย่างมหาศาล อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การซื้อขายที่ดิน ไม่ใช่การซื้อเสื้อผ้า ที่มีแค่เงินก็สามารถซื้อได้ เพราะที่ดินเป็นพื้นที่ที่มีเจ้าของ ดังนั้นจะต้องมีการจัดเตรียมเอกสารและการเตรียมตัวที่ครบถ้วน เพื่อให้การซื้อขายที่ดินนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีติดขัด ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบที่ดิน ให้ทำการตรวจสอบที่ดินตามโฉนดที่ดิน กับสำนักงานที่ดินให้เรียบร้อยก่อนว่าติดจำนองกับธนาคารหรือไม้  ขั้นตอนที่ 2 เตรียมเอกสารสำหรับซื้อขาย โดยจะแบ่งเป็น 2 กรณีคือ ติดต่อด้วยตนเอง หรือมีผู้มอบอำนาจ (นายหน้าที่ดิน) ซึ่งต้องจัดเตรียมเอกสาร